Verduurzamen van de bouw is cruciaal om door te kunnen bouwen

Samen blijven we bouwen aan duurzame en betaalbare woningen in Rotterdam. Dat doen we met alle stedelijke partners op het gebied van bouwen en wonen. Daarom ondertekende wethouder Chantal Zeegers van Gemeente Rotterdam gisteren samen met circa 60 partijen, waaronder woningbouwcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars, het Doorbouwakkoord. Job van Zomeren ondertekende dit akkoord namens ERA Contour B.V.

“Om door te kunnen bouwen na 2027 is het belangrijk dat de bouw verduurzaamt. Daarom kijken we met een team bestaande uit gemeente en experts van de marktpartijen welke maatregelen nodig zijn om de woningbouw verregaand te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen”, vertelt Job van Zomeren. Het woningbouwproject SAWA, dat het eerste houten woongebouw van 50 meter hoog in Rotterdam wordt, is een goed voorbeeld van duurzaam bouwen. De ondertekening van het Doorbouwakkoord vond daarom plaats tegen de achtergrond van de bouwplaats van SAWA.

Met meer dan 30 maatregelen in het Bouwakkoord zorgen we samen dat de 3.500 geplande woningen per jaar worden gebouwd. Het Doorbouwakkoord omvat onder meer de realisatie van voldoende bouwlocaties, het bouwen van meer betaalbare woningen en het bouwen voor een klimaaltneutrale toekomst.

Scroll to top
Close